Nhãn: nhóm transdigmTransdigm Group Bơm các bộ phận hàng không vũ trụ bằng 4,000%

Transdigm Group (NYSE: TDG), một nhà sản xuất phụ tùng hàng không vũ trụ, là một công ty rất hấp dẫn về lợi nhuận tốt trong dài hạn. Tuy nhiên, hiện tại, Quốc hội Hoa Kỳ có thể tiến hành một cuộc điều tra chống lại nó. Các nhà đầu tư đã bắt đầu bán cổ phiếu. Chúng ta hãy xem liệu người ta nên hay không nên hoảng sợ.