Nhãn: uber


Uber: Thất bại của IPO. Lý do và hậu quả

Vào ngày 10 tháng 2019 năm 2019 NYSE đã tổ chức IPO của Uber nổi tiếng (NYSE: UBER). Sự kiện này được thế giới tài chính theo dõi chặt chẽ vì IPO này được coi là một trong những sự kiện lớn nhất vào năm XNUMX. Ngoài tất cả các phương tiện truyền thông tập trung vào sự kiện này, công ty đã thông báo cho các tài xế của mình trên toàn thế giới, cho họ tiền thưởng cho việc mua cổ phiếu. Do đó, IPO này đã trở thành không chỉ lớn nhất mà còn thành công nhất.