Trong bài đánh giá này, tôi sẽ kể cho bạn nghe về đợt IPO của UiPath, công ty đã khai thác robot để cải thiện nhân loại kể từ năm 2005. CNBC tin rằng các ứng dụng và phát minh của công ty có ảnh hưởng lớn đến cạnh tranh toàn cầu.