Cổ phiếu của Intel đã tăng trong hai phiên liên tiếp. Sự tăng trưởng này bắt đầu sau khi có thông tin rằng công ty đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để phát triển và cung cấp vi mạch. Phân tích công nghệ của cổ phiếu Intel vào ngày 25 tháng 2021 năm XNUMX.