Tuần thứ tư của tháng XNUMX sẽ yên tĩnh và buồn tẻ theo nghĩa là sẽ khó có tin tức gây sốc nào. Tuy nhiên, những người háo hức giao dịch tích cực sẽ luôn tìm lý do cho các phong trào ngay cả trong điều kiện buồn tẻ như vậy.