Trong phần tổng quan này, chúng ta sẽ thảo luận về việc giao dịch cặp tiền tệ USD / JPY. Cặp tỷ giá này phản ánh mối tương quan của đồng đô la Mỹ và đồng yên Nhật Bản; nó là một trong những chuyên ngành Forex.