Trong bài viết này, bạn sẽ được giới thiệu về chỉ số Đô la Mỹ, chỉ số này hiển thị các mô hình động của đồng tiền Mỹ và giúp tìm ra các tín hiệu bổ sung cho giao dịch ngoại hối.