Nhãn: vắc-xinCổ phiếu của Pfizer được phản ứng khả quan trên báo cáo tốt hàng quý

Pfizer đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hàng quý của mình là 45%. Doanh số bán vắc xin chống lại COVID-19 đạt 3.5 tỷ đô la, cao hơn 59% so với dự báo. Tuy nhiên, sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu chỉ tăng 0.3%.