Nhãn: verizonNhững công ty Hoa Kỳ nào sẽ báo cáo trong tuần này? Phần 2: NextEra Energy, Verizon, Intel, AT&T

Hãy tiếp tục xem xét các báo cáo hàng quý của các công ty Hoa Kỳ. Vào thứ Tư, ngày 21 tháng Tư và vào thứ Năm, ngày 22 tháng Tư, các báo cáo đã được trình bày bởi NextEra Energy, Verizon, Intel, AT&T - và tôi sẽ nói về chúng bên dưới.

Cách đầu tư vào 5G: Tách Công nghệ thành Ý tưởng đầu tư

Để có được ý tưởng đúng đắn về cách đầu tư vào 5G, chúng ta cần chia công nghệ thành nhiều dòng sẽ ảnh hưởng đến các phân khúc thị trường nhất định, nơi chúng ta có thể tìm kiếm những người hưởng lợi.