Vào giữa tuần, cổ phiếu của Salesforce và Western Digital lần lượt tăng gần 3% và 8%. Công ty đầu tiên báo cáo doanh thu hàng quý kỷ lục và công ty thứ hai đang lên kế hoạch sáp nhập với Kioxia. Phân tích công nghệ của Salesforce và Western Digital vào ngày 27 tháng 2021 năm XNUMX.