Nhãn: bài tậpCó còn cơ hội nào để kiếm lợi nhuận trên IPO WeWork không?

Tương lai của WeWork rất khó dự đoán với Neumann khi anh ta là một người thực sự khác thường, và công ty có thể gây ra một vụ nổ tên lửa hoặc phá sản. Bây giờ, ban quản lý bao gồm những người có mục tiêu là cho các cổ đông một số lợi nhuận và đáp ứng mong đợi của họ. Tình hình đã trở nên dễ đoán.