Nhãn: chọn thị trường nào


Chọn thị trường nào?

Nếu bạn là một nhà giao dịch mới bắt đầu, bạn chắc chắn sẽ tự đặt câu hỏi cho mình: Chọn thị trường nào để giao dịch? Các tùy chọn thực sự khan hiếm: bạn có thể chọn từ Forex, thị trường chứng khoán và thị trường tiền điện tử mới. Mỗi loại trên hầu như giống nhau về mức độ khó và mỗi tài sản bạn có thể tìm thấy ở đó, có thể là chứng khoán, tiền tệ, tiền điện tử hoặc hợp đồng tương lai, hoạt động theo cùng một cách để xây dựng danh mục đầu tư . Để quyết định giao dịch ở đâu, bạn với tư cách là một nhà giao dịch phải có kiến ​​thức không chỉ về các thị trường như vậy, mà còn về các đối tác hoặc đối tác thương mại của bạn.