Cổ phiếu của Microsoft đã tăng sau khi tin đồn về Microsoft 11 được lan truyền. Lần đầu tiên sau 35 năm sau khi IPO, vốn hóa của công ty đạt trên 2 nghìn tỷ USD. Phân tích công nghệ của cổ phiếu Microsoft vào ngày 25 tháng 2021 năm XNUMX.