Trong phần tổng quan này, chúng ta sẽ thảo luận về lý do tại sao bạc có vẻ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và công cụ nào nên chọn để đầu tư vào nó.