Nhãn: TRUYỀN THÔNG VIDEO ZOOMZoom sẽ đưa ra đợt chào bán thứ cấp để thu hút 1.5 tỷ USD

Zoom sẽ thu hút hơn 1 tỷ USD bằng cổ phiếu chào bán. Đợt phát hành thứ cấp sẽ có quy mô hơn 5 tỷ cổ phiếu. Họ sẽ giao dịch ở mức 340 USD mỗi chiếc. Tin tức này đã kéo các trích dẫn của Hội nghị Video Zoom tăng 7.4%.