Hỏi là gì?

Xin, còn được gọi là giá chào bán, là mức giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng bán một tài sản cụ thể. Trong số tất cả các ưu đãi hiện có đồng thời từ những người bán khác nhau ở các mức giá khác nhau, Hỏi là ưu đãi có giá trị tốt nhất cho nội dung.

Hỏi khác với Giá thầu như thế nào

Thuật ngữ Hỏi thể hiện mức giá thấp nhất cho một tài sản trong số tất cả các ưu đãi hiện có trên thị trường tài chính từ những người bán khác nhau. Ngược lại với Hỏi là Giá thầu – giá hiện tại mà người mua muốn mua tài sản. Điều quan trọng cần nhớ là Hỏi luôn cao hơn Trả giá.

Lây lan là gì?

Spread, theo định nghĩa phổ biến nhất, là sự chênh lệch giữa giá mua (Ask) và giá bán (Bid) của cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ và các tài sản tài chính khác. Nói cách khác, nó là một loại chỉ báo cho thấy tỷ lệ cung và cầu đối với một hoặc một tài sản khác. Nó được đo bằng điểm, nhưng cũng có thể có giá trị bằng tiền.

Spread có thể cố định hoặc thả nổi. Trong giao dịch chứng khoán, lựa chọn thứ hai phổ biến hơn. Giá trị của mức chênh lệch thả nổi có thể khác nhau tùy thuộc vào tính thanh khoản của tài sản: tính thanh khoản càng cao thì mức chênh lệch càng thấp và ngược lại.

Mức chênh lệch thả nổi cũng có xu hướng tăng trong thời gian thị trường có nhiều biến động, thường liên quan đến việc công bố các tin tức khác nhau và các số liệu thống kê kinh tế quan trọng.

Các ví dụ về Hỏi, Đặt giá thầu và Chênh lệch cho EUR/USD

Mô hình thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, phản ánh động lực hiện tại của giao dịch tiền tệ thế giới. Cặp được giao dịch nhiều nhất về khối lượng trong thương mại quốc tế là EUR/USD. Tại thời điểm viết bài này, báo giá của cặp EUR/USD là 0.98096 / 0.98103. Bên trái là giá Bid và bên phải là giá Ask.

Chênh lệch = Hỏi − Giá thầu

0.98103 − 0.98096 = 0.00007 USD

Giá mua và giá bán cho EUR/USD
Giá mua và giá bán cho EUR/USD

Các ví dụ về Hỏi, Đặt giá thầu và Chênh lệch cho XAU/USD

Vàng là một công cụ tài chính phổ biến khác trong giao dịch toàn cầu. Nó được giao dịch tại chỗ dưới dạng hợp đồng tương lai, quyền chọn, ETF và CFD. Tại thời điểm viết bài, giá giao ngay XAU/USD là 1633.40 / 1633.52.

Chênh lệch = Hỏi − Giá thầu

1633.52 − 1633.40 = 0.12 USD

Giá Bid và Ask cho cặp tiền tệ XAU/USD
Giá Bid và Ask cho cặp tiền tệ XAU/USD