Giá thầu là gì?

Bid hoặc giá thầu là mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng mua một tài sản tài chính cụ thể. Trong tổng số ưu đãi hiện tại từ những người mua khác nhau ở các mức giá khác nhau, Giá thầu là ưu đãi có giá trị cao nhất cho nội dung. Đó là, nó là giá thị trường tốt nhất để bán.

Giá thầu khác với Hỏi như thế nào

Ngược lại với Giá dự thầu là Xin giá, là giá thị trường hiện tại mà người bán sẵn sàng bán tài sản. Lưu ý rằng Giá thầu luôn thấp hơn Giá bán. Giá trị Hỏi phản ánh giá thị trường thấp nhất mà tại đó một tài sản có thể được mua từ tất cả các ưu đãi hiện có từ những người bán khác nhau.

Lây lan là gì?

Thuật ngữ Lây lan trong kinh tế và tài chính được sử dụng phổ biến nhất liên quan đến giá cả. Trong hầu hết các trường hợp, nó đề cập đến chênh lệch giá giữa cùng một tài sản hoặc các công cụ tài chính tương tự. Chênh lệch thường được định giá bằng điểm, nhưng cũng có thể có giá trị bằng tiền.

Có chênh lệch giá mua-bán, chênh lệch lợi suất và chênh lệch lịch trong giao dịch trao đổi. Chênh lệch giá mua-giá bán là chênh lệch giữa giá mua và giá bán tốt nhất tại một thời điểm giao dịch cụ thể.

Spread có thể thả nổi hoặc cố định. Tùy chọn đầu tiên là phổ biến nhất trên thị trường tài chính. Giá trị của chênh lệch thả nổi có thể thay đổi tùy thuộc vào tính thanh khoản của tài sản: càng thấp, chênh lệch càng cao và ngược lại.

Mức chênh lệch có xu hướng tăng vào thời điểm thị trường biến động mạnh, thường liên quan đến việc công bố các tin tức quan trọng hoặc các chỉ số kinh tế vĩ mô. Khi sự biến động giảm xuống, mức chênh lệch sẽ trở về giá trị tối thiểu của nó.

Ví dụ Giá mua, Giá bán và Chênh lệch cho USD/JPY

Forex là một thị trường ngoại hối quốc tế phản ánh động lực hiện tại của giao dịch ngoại hối. Một trong những loại tiền tệ phổ biến và được tìm kiếm trong giao dịch quốc tế là Yên Nhật (JPY). Tại thời điểm viết bài, cặp tiền tệ USD/JPY được niêm yết ở mức 139.253 / 139.263. Giá Bid ở bên trái và giá Ask ở bên phải.

Chênh lệch = Hỏi - Trả giá = Chênh lệch

139.263 - 139.253 = 0.01 Yên

Giá mua và giá bán cho USD/JPY
Giá mua và giá bán cho USD/JPY

Ví dụ Giá mua, Giá bán và Chênh lệch cho S&P 500

Một công cụ tài chính phổ biến khác trong giao dịch toàn cầu là chỉ số chứng khoán. Chúng được giao dịch dưới dạng hợp đồng tương lai, quyền chọn, ETF và CFD. Tại thời điểm viết bài, CFD phổ biến trên chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500 được báo giá là 3985.6 / 3986.3.

Hỏi - Trả giá = Chênh lệch

3986.3 - 3985.6 = 0.7 USD

Giá Mua và Giá Bán cho Chỉ số S&P 500
Giá Mua và Giá Bán cho Chỉ số S&P 500