Lệnh dừng là gì

A Lệnh dừng là một lệnh chờ để mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá xác định. Đơn đặt hàng được kích hoạt khi phân tích một mức giá cụ thể. Có một số loại Lệnh Dừng, được thiết kế để đóng hoặc mở các vị trí tùy thuộc vào tình hình thị trường hoặc chiến lược giao dịch.

Stop Loss

Stop Loss là lệnh đóng một vị thế mà nhà giao dịch đặt trong trạm giao dịch để hạn chế thua lỗ. Việc sử dụng lệnh này là một trong những yếu tố của quản lý rủi ro. Điều đó có nghĩa là ở một mức giá cụ thể, lệnh đóng vị thế bị lỗ sẽ được kích hoạt nếu giá đi ngược lại với nhà giao dịch. Cắt lỗ bảo vệ cổ phiếu của nhà giao dịch và không cho phép thua lỗ vượt quá mức quy định.

Ví dụ về Cắt lỗ

Giả sử nhà giao dịch có một vị thế mua cặp EUR/USD ở mức 1.0200. Nhà giao dịch đã xác định mục tiêu cho sự gia tăng của cặp tiền này là 1.0300. Theo chiến lược đã chọn, nếu giá giảm xuống dưới 1.0150, tín hiệu nhận được cho cặp tiền này sẽ không còn phù hợp và vị thế đó sẽ bị đóng. Do đó, để tránh thua lỗ đáng kể, nhà giao dịch đặt mức Cắt lỗ là 1.0150. Ngay khi giá đạt đến mức này, một lệnh sẽ được kích hoạt để đóng vị thế ở mức giá đã đặt.

Tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về cách thiết lập lệnh Cắt lỗ.

Mua Dừng

Mua Dừng là một lệnh để mở một vị trí cao hơn giá thị trường hiện tại. Việc sử dụng một lệnh như vậy rất thuận tiện vì không cần theo dõi hành vi giá nếu nhà giao dịch đã xác định được mức kháng cự quan trọng, sự phá vỡ mức này sẽ cho thấy giá sẽ tăng thêm. Ngay khi giá đạt đến mức này, một lệnh sẽ được kích hoạt để mở vị thế mua.

Ví dụ Dừng mua

Giả sử cặp tiền tệ EUR/USD đang di chuyển trong mô hình Tam giác. Việc phá vỡ ranh giới trên của mô hình với sự hợp nhất trên 1.0255 sẽ cho thấy giá thoát khỏi mô hình và bắt đầu thực hiện mô hình. Nhà giao dịch có thể đặt một Lệnh Dừng gọi là Dừng Mua ở mức giá 1.0255. Lệnh mở vị thế mua được kích hoạt ngay khi giá đạt đến mức xác định.

Bán Dừng

Bán Dừng là một yêu cầu để mở một vị trí thấp hơn giá thị trường hiện tại. Lệnh như vậy thường được sử dụng khi mức hỗ trợ bị phá vỡ. Nhà giao dịch chỉ cần xác định mức giá mà tại đó lệnh sẽ được mở. Lệnh được kích hoạt để mở vị thế bán ngay khi giá giảm xuống mức này.

Ví dụ Dừng Bán

Giả sử cặp tiền tệ EUR/USD đang di chuyển trong mô hình Tam giác. Việc phá vỡ ranh giới dưới của mô hình với giá cố định dưới 1.0155 sẽ cho biết giá thoát khỏi mô hình và điểm bắt đầu của mô hình. Nhà giao dịch có thể đặt lệnh Dừng Bán ở mức 1.0155. Lệnh mở vị thế bán được kích hoạt ngay khi giá đạt đến giá trị được chỉ định.

Tìm hiểu thêm về lệnh Buy Stop và Sell Stop trong bài viết này.

Trailing stop

Trailing stop hoặc Cắt lỗ thả nổi là một công cụ di chuyển Cắt lỗ theo biểu đồ giá ở một khoảng cách nhất định theo điểm. Do đó, nhà giao dịch có thể tận dụng tối đa chuyển động của thị trường mà không hạn chế lợi nhuận của họ vì lệnh đóng vị thế được kích hoạt ngay khi giá đi ngược lại với nhà giao dịch và đạt đến một mức nhất định. Cắt lỗ tuân theo biểu đồ giá khi giá đang di chuyển theo hướng mong muốn.

Một ví dụ về Trailing Stop

Giả sử một nhà giao dịch đã mở một vị thế mua EUR/USD ở mức 1.0200, đặt mức Cắt lỗ ở mức 1.0150 và đặt mức Cắt lỗ thả nổi 50 điểm. Ngay khi giá của vị thế thay đổi thành 1.0220, điểm dừng thả nổi được kích hoạt ở mức 1.0170. Nếu giá bắt đầu giảm và đạt 1.0195, điểm dừng thả nổi sẽ duy trì ở mức 1.0170. Điều này sẽ cho phép nhà giao dịch có biên độ 50 điểm đối với biến động giá và cũng sẽ cho phép lợi nhuận tăng lên do đôi khi rất khó để biết giá có thể tăng bao nhiêu.

Tìm thêm thông tin về Trailing Stop có trong bài viết này.

Nơi đặt Stop Loss

Mỗi vị trí có thể có một điểm dừng bảo vệ khác nhau, phần lớn phụ thuộc vào vốn, tình hình thị trường và chiến lược của nhà giao dịch. Vị trí của một điểm dừng có thể được chia thành hai loại:

  • dừng tài chính
  • dừng kỹ thuật

Điểm dừng tài chính liên quan đến việc hạn chế tổn thất dựa trên vốn. Ví dụ: một nhà giao dịch không được lỗ quá 2% trong một giao dịch, do đó, mức Cắt lỗ không quá 200 đô la được đặt, bất kể điều kiện thị trường hay chiến lược.

Điểm dừng kỹ thuật liên quan đến việc hạn chế thua lỗ dựa trên việc áp dụng phân tích biểu đồ kỹ thuật. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch sử dụng mô hình Vai đầu & Vai, thì Cắt lỗ phải được đặt ở mức tối đa của "vai" bên phải để ngăn giao dịch bị giữ nếu giá vượt qua mức tối đa này và mô hình trở nên không chính xác.