Sezon raportów kwartalnych rozpoczął się w październiku, a amerykańskie banki jako jedne z pierwszych opublikowały swoje wyniki. Statystyki okazały się znacznie wyższe niż przewidywano.

Nie było to zupełnym zaskoczeniem, ponieważ wydaje się logiczne, że banki zwiększają swoje zyski w obliczu rosnących stóp procentowych. Akcje Bank of America Corporation (NYSE: BAC), JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) i Citigroup Inc. (NYSE: C) zaczęły wyraźnie rosnąć w obliczu dobrych statystyk finansowych.

System Rezerwy Federalnej (Fed) nie daje jeszcze sygnałów o złagodzeniu polityki pieniężnej, co oznacza, że ​​wysokie stopy procentowe utrzymają się jeszcze przez jakiś czas. Choć nie jest to dobra wiadomość dla firm, jest to korzystne dla sektora bankowego.

W tym artykule zwrócimy uwagę na wpływ podwyżki stóp procentowych na wyniki największych amerykańskich banków i ich stany magazynowe ceny. Ale najpierw spójrzmy na poprzednie okresy zacieśnienie polityki pieniężnej.

Kiedy polityka pieniężna została zacieśniona w USA

Od 2002 r. były dwa okresy, w których Rezerwa Federalna podnosiła stopy procentowe. W pierwszym cyklu, który rozpoczął się w 2003 r. i zakończył w 2006 r., stawka została podniesiona z 1% do 5.25%. Drugi okres trwał od 2015 do 2019 roku, w którym to czasie stawka wzrosła z 0.25% do 2.5%.

Wykres wartości stóp procentowych w USA
Wykres wartości stóp procentowych w USA

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase & Co jest największym bankiem w USA. Jej aktywa ogółem wynoszą 3.95 bln USD. 14 października bank opublikował raport za III kwartał br. Zysk na akcję wyniósł 3.12 USD, czyli o 6.4% więcej niż oczekiwano. Przychody sięgnęły 32.7 mld USD, czyli o 1.8% więcej niż oczekiwali analitycy io 17% więcej niż statystyki za ten sam okres ubiegłego roku.

Przychody odsetkowe banku wzrosły o 34% do 17.6 mld USD w wyniku wzrostu stopy procentowej. Akcje JPMorgan Chase & Co zaczęły gwałtownie rosnąć dzień przed publikacją raportu, a po dalszym ruchu danych, akcje zyskały 17% w ciągu czterech dni.

Przekonajmy się, jak zachowywały się akcje spółki podczas poprzednich cykli podwyżek stóp. W latach 2003-2006 akcje JPMorgan Chase & Co zyskały 56%. Dla porównania, Indeks S&P 500 (US500) wzrosła w tym samym czasie o 37%.

JPMorgan Chase & Co stany magazynowe chart

W latach 2015-2019 wartość akcji wzrosła o 104%, podczas gdy S&P 500 tylko o 43%.

Wykres giełdowy JPMorgan Chase & Co
JPMorgan Chase & Co stany magazynowe chart

Możemy przyjrzeć się wpływowi stopy procentowej na przychody banku w latach 2015-2019.

Przychody JPMorgan Chase & Co
Przychody JPMorgan Chase & Co

Na wykresie widać, że przychody JPMorgan Chase zaczęły rosnąć w 2016 r., a do 2019 r. przekroczyły rekordowe poziomy.

Bank Ameryki

Bank of America Corporation jest drugim co do wielkości bankiem w USA. Jej aktywa wynoszą 3.11 bln USD. Ostatni raport kwartalny został opublikowany 17 października 2022 roku. Przychody banku wyniosły 24.5 mld USD, czyli o prawie 1 mld więcej niż konsensus prognoz. Zysk na akcję również przekroczył oczekiwania ekspertów i osiągnął 0.81 USD. Przychody odsetkowe, które zależą od stopy funduszy Fed, wzrosły o 24% do 13.77 mld USD.

Akcje Bank of America Corporation, pod wpływem mocnego komunikatu JPMorgan Chase & Co, przekazanego trzy dni wcześniej, zaczęły rosnąć jeszcze przed publikacją kwartalnych wyników spółki i do 15 października zyskały 17%. Po opublikowaniu statystyk wskaźnik ten wzrósł o 4%.

Teraz zwróćmy uwagę na ruch akcji Bank of America Corporation podczas poprzednich podwyżek stóp procentowych. W latach 2003-2006 ceny akcji poszybowały w górę o 150%.

Wykres giełdowy Bank of America Corporation
Bank of America Corporation stany magazynowe chart

W latach 2015-2019 akcje wzrosły o 108%.

Wykres giełdowy Bank of America Corporation
Bank of America Corporation stany magazynowe chart

Spójrz na wykres przychodów Bank of America Corporation od 2010 do 2022 roku.

Przychody Bank of America Corporation
Przychody Bank of America Corporation

Jak widać, zyski banku zaczęły rosnąć w 2015 roku, ale nie przekroczyły rekordowych poziomów. Niemniej korelacja z kursem Fed jest zauważalna.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną obserwację: od 2009 do 2015 r. kurs był na najniższym poziomie, a przychody Bank of America Corporation stopniowo spadały w tym okresie. To również potwierdza zależność wyników finansowych spółki od stopy procentowej Fed.

Citigroup

Trzecim co do wielkości bankiem w USA jest Citigroup Inc. Jego aktywa sięgają 2.26 bln USD. Raport za III kwartał został opublikowany 14 października i jego wyniki zadowoliły inwestorów.

Przychody wyniosły 18.5 mld USD, czyli o 150 mln USD więcej niż prognozowano. Zysk na akcję również przekroczył oczekiwania ekspertów, osiągając poziom 1.50 USD. W raporcie bank podkreślił, że pozytywny wpływ na przychody miała sprzedaż działalności konsumenckiej na Filipinach. Bez tej transakcji wyniki byłyby zdecydowanie skromniejsze.

Przychody odsetkowe, na które wpływ ma stopa procentowa Fed, wzrosły o 18%, choć nie osiągnęłyby tego poziomu bez sprzedaży biznesu.

Bank planuje w przyszłości opuścić rynki w Rosji, Bahrajnie, Malezji i Tajlandii; a przygotowania do likwidacji działalności w Wielkiej Brytanii już się rozpoczęły. W tym kontekście zyski Citigroup mogą wzrosnąć w najbliższym czasie, ponieważ sprzedaż biznesu zostanie uwzględniona w przychodach. Jaki wpływ na bank będzie miała sprzedaż aktywów w średnim terminie trudno powiedzieć. Zakładając, że Citigroup Inc. prawdopodobnie pozbędzie się nierentownych aktywów, takie działanie będzie miało pozytywny wpływ na spółkę.

Teraz zwróćmy uwagę na związek między stopą procentową a ceną akcji spółki. W latach 2003-2006 akcje Citigroup zyskały 34%.

Wykres giełdowy Citigroup Inc
Citigroup Inc. stany magazynowe chart

W kolejnym cyklu podwyżek stóp kurs akcji wzrósł o 57%.

Wykres giełdowy Citigroup Inc
Citigroup Inc. stany magazynowe chart

Przyjrzyjmy się wynikom Citigroup: od 2016 roku sukcesywnie rosną.

Przychody Citigroup Inc.
Przychody Citigroup Inc.

Wnioski

Rosnące stopy procentowe powodują, że kredyty są droższe, co jest korzystne dla przychodów banków, ale potencjalnie może zmniejszyć ich bazę klientów. Jednocześnie rośnie atrakcyjność lokat bankowych.

W takim środowisku instytucje finansowe są w stanie skierować publiczne pieniądze na pożyczki dla przedsiębiorstw lub, co jest jeszcze bardziej opłacalne, na zakup obligacji. Zwrot z obligacji jest wyższy niż odsetki wypłacane deponentowi.

Inwestuj w amerykańskie akcje z RoboForex na korzystnych warunkach! Prawdziwymi akcjami można handlować na platformie R StocksTrader od 0.0045 USD za akcję, przy minimalnej opłacie transakcyjnej wynoszącej 0.5 USD. Możesz również wypróbować swoje umiejętności handlowe w Platforma R StocksTrader na koncie demo, po prostu zarejestruj się na RoboForex i otwórz konto handlowe.


Materiał przygotowany przez

Na rynku finansowym jest od 2004 roku. Od 2012 roku handluje akcjami na amerykańskiej giełdzie oraz publikuje artykuły analityczne na giełdzie. Aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu i prowadzeniu webinariów edukacyjnych RoboForex.