Autor: Dmitrij Gurkovskiy

Mam tytuł magistra finansów z London School of Economics and Political Science oraz tytuł magistra z psychologii społecznej na National Technical University of Ukraine. Po ukończeniu studiów podyplomowych rozpocząłem pracę jako Kierownik Laboratorium Analiz Technicznych i Podstawowych Rynków Finansowych w Międzynarodowym Instytucie Analizy Systemów Stosowanych. Zdobyte doświadczenie i umiejętności pomogły mi zrealizować mój potencjał jako analityk-trader i zarządzający portfelem w firmie inwestycyjnej. W tej chwili jestem ekspertem finansowym, piszę dla różnych źródeł finansowych i zajmuję stanowisko głównego analityka w RoboForex.