Bài viết này dành cho một tỷ lệ tài chính gọi là CAGR: nó là gì, nó được sử dụng để làm gì và nó có những hạn chế gì. Và tất nhiên, nó sẽ chỉ cho bạn cách tính toán chỉ báo và sẽ đưa ra các ví dụ về việc sử dụng nó.

CAGR là gì

CAGR là viết tắt của Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm tổng hợp và được sử dụng để đánh giá mức độ đầu tư sẽ phát triển trong một khung thời gian nhất định. Nói cách khác, chỉ số này cho thấy nhà đầu tư sẽ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận hàng năm từ khoản đầu tư của họ trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một phương pháp phổ biến để ước tính lợi tức đầu tư.

Không giống như tiền gửi ngân hàng, trên thị trường chứng khoán, vốn của bạn tăng trưởng không đồng đều; tại những thời điểm nhất định, nó có thể giảm xuống. Công thức tính toán CAGR của toán học cho thấy lợi nhuận được chia đều, giúp bạn thấy lợi tức đầu tư trung bình trong vài năm. Hệ số này phù hợp với các khoản đầu tư dài hạn.

Đối với câu hỏi CAGR là gì thì có thể trả lời như sau: nó là công cụ giúp nhà đầu tư phân tích lợi suất đầu tư. Ví dụ: 5 năm trước, bạn đã đầu tư vào một quỹ, vì vậy bây giờ với CAGR, bạn có thể tính toán lợi nhuận bạn kiếm được hàng năm trong 5 năm đó. Dựa trên dữ liệu này, bạn có thể phân tích xem liệu lợi nhuận từ đầu tư có đáp ứng kỳ vọng của bạn hay không.

Cách tính CAGR

Công thức Tỷ lệ Tăng trưởng Hàng năm Hợp nhất như sau:

CAGR = ([EV / BV] ^ 1 / n − 1) * 100%

Địa điểm:

 • EV là chi phí đầu tư cuối cùng
 • BV là chi phí đầu tư ban đầu
 • n là thời kỳ đầu tư.

Ví dụ về sử dụng CAGR

Quy mô đầu tư là 1,000 đô la. Nó đã được đưa vào một quỹ đầu tư trong ba năm. Vào cuối năm ngoái, chi phí đầu tư đã tăng lên 1,850 đô la. Nói một cách tuyệt đối, quỹ đã kiếm được 85% trong khoảng thời gian này. Do đó, khoản đầu tư tăng gần gấp đôi, nhưng đây là thông tin khá chung chung, vì nhà đầu tư cần biết lợi tức đầu tư thực tế mà họ nhận được là bao nhiêu.

Và ở đây, Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm tổng hợp sẽ rất hữu ích, cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về lợi tức đầu tư hàng năm của họ.

CAGR = ([(1850/1000) ^ (1/3)] - 1) * 100% = 23%

Tính toán cho thấy khoản đầu tư hàng năm mang lại cho nhà đầu tư 23% trong ba năm.

Xem thêm  Cách thức hoạt động của nhà tư vấn rô-bốt đầu tư

Sử dụng CAGR

 • Tính toán lợi suất trung bình của các quỹ đầu tư
 • So sánh hiệu quả công việc của các giám đốc tài chính
 • So sánh khả năng sinh lời của các tài sản tài chính khác nhau trong lịch sử
 • Dự báo lợi nhuận trong tương lai dựa trên kết quả sinh lời trước đó
 • Phân tích hoạt động kinh tế của công ty: doanh số, chi tiêu, lợi nhuận, v.v.

Hạn chế của CAGR

 • Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm tổng hợp ngụ ý tăng trưởng liên tục trong toàn bộ thời gian đầu tư. Cơ chế làm mịn này cho thấy kết quả trung bình có thể khác với tình hình thực tế trong các khoản đầu tư có tính biến động cao.
 • CAGR dựa trên kết quả của khung thời gian trước đó và không thể đảm bảo rằng lợi tức đầu tư sẽ giữ nguyên khi điều kiện thị trường thay đổi.
 • CAGR nhạy cảm với khung thời gian, vì vậy các quỹ đầu tư có thể điều chỉnh Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm tổng hợp, chọn TF có mức sinh lời ấn tượng nhất.

CAGR so với IRR

Ngoài CAGR, lợi tức đầu tư trong một thời kỳ nhất định có thể được đánh giá bằng Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR). Hệ số nhân này thể hiện tỷ suất hoàn vốn nội bộ cho thấy hiệu quả của các khoản đầu tư. IRR là một chỉ số linh hoạt hơn, xử lý các tình huống có dòng tiền trung gian yêu cầu tính toán chi tiết hơn.

Sự khác biệt chính giữa CAGR và IRR là Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm tổng hợp dễ tính toán, yêu cầu ít dữ liệu ban đầu và có công thức đơn giản giúp nhanh chóng chứng minh lợi suất gần đúng trên đầu tư. Các khoản đầu tư phức tạp hơn và các dự án có nhiều tiền vào và ra được đánh giá tốt hơn bằng IRR.

CAGR là tốt cho các khoản đầu tư một lần vào các công cụ có khả năng sinh lời không đổi. Khi lợi suất dao động và tiền đôi khi được cộng dồn, IRR sẽ tốt hơn.

Bottom line

Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm tổng hợp là tỷ lệ mà nhà đầu tư ước tính mức tăng trưởng hàng năm của lợi tức đầu tư. Nó có thể được sử dụng để ước tính các khoản đầu tư trong quá khứ hoặc dự báo lợi nhuận trong tương lai. CAGR là một công cụ tốt để so sánh nhanh các lựa chọn đầu tư khác nhau.

Để tính CAGR, một công thức đơn giản sẽ làm được - hãy xem ví dụ trên. Các nhà phân tích khuyến nghị rằng để phân tích chi tiết hơn, nên sử dụng CAGR cùng với các chỉ số tài chính khác.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Đã giao dịch trên thị trường tài chính từ năm 2004. Kiến thức và kinh nghiệm mà anh ấy có được tạo thành phương pháp phân tích tài sản của riêng anh ấy, mà anh ấy rất vui khi được chia sẻ với thính giả của hội thảo trên web RoboForex.