Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét chỉ số Chi phí sinh hoạt (COLI) và tìm hiểu xem nó hữu ích cho mục đích gì. Chúng ta sẽ xem xét những hạng mục chi tiêu nào mà nó tính đến, cách tính toán và nó khác với Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) như thế nào.

Chỉ số giá sinh hoạt là gì?

Chỉ số giá sinh hoạt (COLI) là chỉ số giá thể hiện những thay đổi về chi phí sinh hoạt tương đối theo thời gian và giữa các khu vực. Nó đặc trưng cho những thay đổi về giá của hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng liên quan đến một nhóm hàng hóa và dịch vụ cố định tạo nên giỏ hàng hóa và dịch vụ cho một số nhóm dân cư nhất định.

COLI là ước tính số tiền mà một người cần để sống ở một nơi nhất định. Do đó, nó là một chỉ số được sử dụng rộng rãi để so sánh mức sống ở các vùng khác nhau.

Chỉ số này không phải là số liệu thống kê chính thức của chính phủ mà được tính toán bởi nhiều công ty tư nhân trên khắp thế giới. Chỉ số này có thể giúp một người xác định liệu thu nhập hoặc tiền lương mà họ nhận được có đủ để trang trải các chi phí cơ bản tại nơi họ muốn sinh sống và làm việc hay không.

Chỉ số chi phí sinh hoạt được tạo thành từ những gì

Các hạng mục chi phí được hạch toán bởi COLI:

 • Nhà ở (tiền thuê nhà hoặc tiền thế chấp)
 • Món ăn
 • Quần áo
 • Tiện ích
 • giao thông vận tải
 • cho sức khoẻ
 • Học vấn
 • Chăm sóc trẻ
 • Bảo hiểm
 • Vui chơi
 • Thuế

Cách tính chỉ số giá sinh hoạt

Có nhiều phương pháp khác nhau đã được phát triển để tính toán chỉ số chi phí sinh hoạt. Công thức chung so sánh chi phí mà người tiêu dùng phải trả cho giá của một năm với chi phí tương đương của giá của năm khác. Ở định dạng đơn giản hóa, nó trông như thế này:

P = C(u,p1) / C(u,p0)

 • P là chỉ số giá sinh hoạt
 • C(u,p1) là chi phí của người tiêu dùng đối với một tập hợp giá nhất định p1
 • C(u,p0) là chi phí của người tiêu dùng đối với một tập hợp giá nhất định p0

Nhiều tính toán COLI sử dụng chi phí sinh hoạt "cơ sở", thường được lấy là 100. Cơ sở này có thể là chi phí sinh hoạt ở Chicago chẳng hạn hoặc mức trung bình của một số vùng. Các khu vực khác được đo liên quan đến đường cơ sở. Nếu trung bình sống ở New York đắt hơn 20% so với ở thành phố "cơ sở", thì COLI của New York sẽ là 120.

Nó cũng quan trọng để xem xét thu nhập trung bình cho khu vực đã chọn. Ví dụ: một thành phố ở phía nam Hoa Kỳ có thể có chi phí sinh hoạt thấp hơn so với hầu hết các thành phố ở bờ biển phía đông hoặc phía tây. Tuy nhiên, thu nhập trung bình ở thành phố phía nam đó có thể thấp hơn chi phí sinh hoạt ở đó.

Có nhiều máy tính khác nhau để so sánh chi phí sinh hoạt. Ví dụ: bạn có thể so sánh chi phí sinh hoạt của một người hoặc một gia đình ở các vùng khác nhau của Hoa Kỳ với Viện Chính sách Kinh tế Máy tính ngân sách gia đình.

Máy tính ngân sách gia đình
Máy tính ngân sách gia đình

Sự khác biệt giữa COLI và CPI

Chính phủ và Ngân hàng Trung ương của một quốc gia thường được hướng dẫn bởi những thay đổi trong chính thức, được xuất bản thường xuyên Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khi ước lượng tỷ lệ lạm phát. Về cơ bản, đây là sự thay đổi về giá trị của một rổ hàng hóa và dịch vụ cơ bản được chọn để đo lường mức tăng giá trong nền kinh tế.

COLI là thước đo chi phí sinh hoạt giải thích đầy đủ hơn những thay đổi trong chi tiêu tiêu dùng liên quan đến điều kiện kinh tế hiện tại. Nó ước tính toàn bộ tập hợp hàng hóa và dịch vụ được tiêu thụ bởi các hộ gia đình, cũng có tính đến những hàng hóa và dịch vụ nhận được miễn phí từ chính phủ hoặc các tổ chức phi lợi nhuận.

COLI:

 • Đây không phải là một phần của số liệu thống kê chính thức của chính phủ nhưng được tính toán bởi nhiều công ty tư nhân trên khắp thế giới
 • Tốt để so sánh chi phí sinh hoạt ở các khu vực khác nhau
 • Được sử dụng bởi các tập đoàn để tính toán các gói bồi thường và bởi các công đoàn trong các cuộc đàm phán tiền lương

CPI:

 • Là một phần của số liệu thống kê chính thức của chính phủ, đây là chỉ số chính về lạm phát trong nước
 • Tính toán giỏ hàng gồm 80,000 sản phẩm và dịch vụ từ 23,000 điểm bán hàng và dịch vụ

Kết luận

Chỉ số chi phí sinh hoạt là một công cụ hữu ích để ước tính số tiền mà một người hoặc gia đình cần để sống ở một khu vực nhất định và chỉ số này thay đổi như thế nào theo thời gian.

Chỉ số chi phí sinh hoạt có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn các hoạt động, cũng như nơi sinh sống và làm việc. COLI giúp xác định thu nhập hoặc tiền lương bạn nhận được có đủ để trang trải các chi phí cơ bản của bạn hay không.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Đã giao dịch trên thị trường tài chính từ năm 2004. Kiến thức và kinh nghiệm mà anh ấy có được tạo thành phương pháp phân tích tài sản của riêng anh ấy, mà anh ấy rất vui khi được chia sẻ với thính giả của hội thảo trên web RoboForex.