RoboForex Chương trình liên kết là một trong những ưu tiên của công ty. Chúng tôi liên tục phát triển, cập nhật và tối ưu hóa chương trình để khách hàng của mình hài lòng khi có nhiều cách kiếm tiền với Công ty.

Ngay bây giờ, RoboForex cung cấp cho các Chi nhánh của mình tỷ lệ chia sẻ doanh thu lên tới 70%, cũng như các khoản thanh toán lên tới 20% trong chương trình khách hàng thân thiết; gộp lại, nó chiếm tới 84% doanh thu của Công ty. Hiện tại nó là một cung cấp thị trường duy nhất.

Tuy nhiên, không phải vậy! Chúng tôi đã nghiêm túc tăng hoa hồng liên kết trên nhiều công cụ giao dịch phổ biến, chẳng hạn như XAU / USD, XAG / USD, Brent, WTI, US500, USTech, US30.

50% hoa hồng liên kết

Mã sản phẩmHoa hồng trước đó, USD/lôHoa hồng hiện tại, USD/lô
XAU / USD48
XAG / USD2032.5
Brent1020
WTI1020
US5000.10.2
US300.30.9
USTech0.150.65

70% hoa hồng trên tài khoản liên kết

Mã sản phẩmHoa hồng trước đó, USD/lôHoa hồng hiện tại, USD/lô
XAU / USD15.423.8
XAG / USD7087.5
Brent2842
WTI2842
US5000.420.7
US301.263.08
USTech0.632.17

Ngoài ra, các Chi nhánh và khách hàng của chúng tôi sẽ ngạc nhiên thú vị trước chênh lệch cập nhật của các công cụ trên trên tài khoản ECN và Prime. Xem kích thước chênh lệch hiện tại trên Trang thông số kỹ thuật hợp đồngvà các chi tiết của chương trình Liên kết RoboForex – ở đây.

Trở thành Chi nhánh của RoboForex


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Tổng biên tập tại R Blog.