Làm bài kiểm tra của chúng tôi để đánh giá kiến ​​thức của bạn về Forex bằng cách trả lời các câu hỏi ở các mức độ khó khác nhau: từ khái niệm cơ bản đến phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch. Tìm hiểu xem bạn có xứng đáng với danh hiệu nhà giao dịch ngoại hối giàu kinh nghiệm hay bạn vẫn còn nhiều điều phải học hỏi. Sẵn sàng? Bắt đầu nào.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Tổng biên tập tại R Blog.