Định nghĩa về đòn bẩy

Đòn bẩy là việc sử dụng tiền vay (được gọi là vốn) để đầu tư vào thị trường tài chính với kỳ vọng kiếm được lợi nhuận lớn hơn. Vốn được cung cấp bởi nhà môi giới làm tài sản thế chấp nhằm mục đích tăng khả năng giao dịch của nhà giao dịch. Đó là một loại khoản vay mà các nhà giao dịch lấy từ các nhà môi giới theo một tỷ lệ nhất định đối với số tiền trong tài khoản của họ, với mục đích tăng cơ hội kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Tùy thuộc vào thị trường mà nhà giao dịch đang hoạt động, đòn bẩy có thể được cung cấp theo tỷ lệ từ 1:2 đến 1:2000.

Giao dịch trên thị trường tài chính với đòn bẩy được gọi là giao dịch ký quỹ. Nhà môi giới có thể tính phí hoa hồng khi cung cấp khoản vay như vậy hoặc kiếm tiền từ chênh lệch mà không tính phí hoa hồng. Lợi nhuận của nhà môi giới liên quan trực tiếp đến cơ hội giao dịch gia tăng của nhà giao dịch.

Cách thức hoạt động của đòn bẩy

Nhà môi giới cung cấp cho nhà giao dịch vốn theo một tỷ lệ nhất định với quy mô tiền gửi của họ. Ví dụ: nhà giao dịch có $10,000 trong tài khoản, nhưng số tiền này không đủ để giao dịch tài sản đã chọn.

Nhà môi giới ngoại hối cung cấp cho nhà giao dịch số tiền bổ sung tương ứng với khoản tiền gửi của anh ta – giả sử là 1:100. Giờ đây, nhà giao dịch có thể sử dụng số tiền gấp 100 lần số tiền trong tài khoản của mình, nghĩa là không chỉ 10,000 đô la của chính anh ta mà còn là 1,000,000 đô la.

Về lý thuyết, một nhà giao dịch không thể mất tiền do nhà môi giới cung cấp. Người môi giới, để bảo vệ tài chính của mình, đặt ngưỡng thua lỗ cho người giao dịch trong hệ thống giao dịch tự động. Nó có thể bằng số tiền trên tài khoản của nhà giao dịch, tức là 10,000 USD trong trường hợp này hoặc một tỷ lệ phần trăm nhất định của số tiền này. Ngay khi đạt đến ngưỡng này, tất cả các vị trí của nhà giao dịch sẽ tự động bị đóng.

Ví dụ về sử dụng đòn bẩy

Nhà giao dịch có tổng số tiền là 10,000 đô la trong tài khoản của họ, số tiền này không đủ để mở vị thế 1 lot EUR/USD: số tiền ký quỹ – một loại cam kết – là 108,891 đô la. Nhà giao dịch có lựa chọn mở một vị thế nhỏ hơn với quản lý rủi ro và chỉ hoạt động với số tiền đó hoặc sử dụng đòn bẩy thay thế.

Nhà giao dịch chọn tùy chọn thứ hai, với việc nhà môi giới cho anh ta vay với tỷ lệ 1:100 so với số tiền hiện có. Nhà giao dịch mở một vị thế 1 lô EUR/USD với giá 1.08891. Số tiền ký quỹ là 108,891 USD, được phân bổ như sau: 1088.91 USD tiền cá nhân của nhà giao dịch (1% tổng số tiền ký quỹ) được dành riêng trong tài khoản của anh ta và số tiền còn lại sẽ được nhà môi giới tự động thêm vào.

Trong thiết bị đầu cuối, số tiền cố định là $1088.91 được hiển thị trong cột tài sản thế chấp ký quỹ – số tiền còn lại được nhà môi giới thêm vào dưới dạng đòn bẩy không được hiển thị trong thiết bị đầu cuối để thuận tiện cho người giao dịch. Nhà giao dịch không thể sử dụng số tiền dự trữ để mở bất kỳ vị thế nào khác trong toàn bộ thời gian khi vị thế được mở.

Nhà giao dịch đã đóng vị thế khi giá đạt 1.08941. Chênh lệch giữa giá mở và giá đóng là 50 điểm, nghĩa là với khối lượng đặt lệnh là 1 lô, lợi nhuận của nhà giao dịch là 50 đô la. Sau khi đóng vị thế, số tiền ký quỹ được trả lại cho số dư của nhà giao dịch.

Rủi ro khi sử dụng đòn bẩy

Bằng cách sử dụng đòn bẩy, nhà giao dịch có thể tiến hành mở các vị thế với khối lượng lớn hơn. Tuy nhiên, một vị thế mở với khối lượng đòn bẩy lớn có thể đi theo hướng ngược lại với những gì nhà giao dịch đã dự đoán và khoản lỗ có thể rất nhanh đạt đến giá trị tới hạn. Về mặt lý thuyết, lợi nhuận hoặc thua lỗ khi sử dụng đòn bẩy tương ứng cao hơn so với khi không có nó.

Ưu điểm và nhược điểm của đòn bẩy

Ưu điểm:

  • Cho phép giao dịch các tài sản có giá trị cao
  • Cho phép giao dịch khối lượng lớn
  • Cơ hội gia tăng lợi nhuận
  • Tín dụng miễn phí có điều kiện từ nhà môi giới ngoại hối

nhược điểm:

  • Tăng rủi ro trong giao dịch
  • Phí đòn bẩy giao dịch trên thị trường chứng khoán
  • Rủi ro lạm dụng khối lượng giao dịch
  • Danh sách hạn chế các công cụ giao dịch có sẵn cho giao dịch đòn bẩy