định nghĩa của pip

Một pip (Điểm lãi suất) là khái niệm cơ bản về đơn vị thay đổi giá của một tài sản tài chính, được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường ngoại hối. Những người tham gia thị trường mua và bán các loại tiền tệ có giá trị được thể hiện bằng đơn vị tiền tệ của một quốc gia khác. Báo giá cho các cặp tiền tệ này được hiển thị dưới dạng thầuxin lan truyền với độ chính xác vài chữ số thập phân.

Những thay đổi về tỷ giá hối đoái của các cặp tiền tệ thường được đo bằng pips. Cho đến khoảng đầu những năm 2000, các cặp tiền tệ được báo giá bằng đô la Mỹ có bốn chữ số thập phân, trong khi các cặp tiền tệ được báo giá bằng một loại tiền tệ khác có hai chữ số thập phân. Ví dụ: một pip là 0.0001 đối với EUR/USD và 0.01 đối với USD/JPY.

Khi bước sang thế kỷ này, các tài khoản ECN đã trở nên phổ biến hơn vì chúng có đặc điểm là khối lượng giao dịch lớn và chênh lệch thả nổi. Do đó, báo giá cặp tiền tệ với năm và ba chữ số thập phân đã được sử dụng để tính toán chính xác hơn. Ví dụ: đối với cặp tiền tệ EUR/USD, một pip bằng 0.00001 và đối với cặp USD/JPY là 0.001.

Báo giá cặp tiền tệ EUR/USD
Báo giá cặp tiền tệ EUR/USD
Báo giá cặp tiền USD/JPY
Báo giá cặp tiền USD/JPY

Trong thị trường ngoại hối, mỗi loại tiền tệ có giá trị tương đối riêng, vì vậy giá của một pip đối với các cặp tiền tệ khác nhau có thể khác nhau. Giá trị pip cho bất kỳ cặp tiền tệ nào dựa trên khối lượng của vị thế. Hơn nữa, giá trị pip có thể thay đổi tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái hiện tại của cặp trừ khi nó được báo giá bằng đô la Mỹ.

Các nền tảng giao dịch hiện đại tự động tính toán giá trị pip của các công cụ tài chính khác nhau và cũng có máy tính để trợ giúp các nhà giao dịch. Ngoài ra còn có một công thức để tính giá của một pip theo cách thủ công.

Công thức tính giá trị pip cho các cặp tiền tệ được báo giá bằng USD

Giá trị pip = A * B * C

  • A là kích thước lô
  • B  số lô
  • C  đánh rớt

Ví dụ: chi phí thay đổi 1 pip của báo giá EUR/USD bằng một lô tiêu chuẩn sẽ là

100,000 x 1 x 0.00001 = 1 USD.

Công thức tính giá trị pip cho các cặp tiền tệ không được báo giá bằng USD

Giá trị pip = A * B * C / D

  • A là kích thước lô
  • B  số lô
  • C  đánh rớt
  • D  báo giá hiện tại sang USD

Ví dụ: chi phí thay đổi 1 pip của báo giá USD/JPY với một lô tiêu chuẩn và tỷ giá 137.00 sẽ là

100,000 * 1 * 0.001/137 = 0.73 USD.